دیدگاه ها و اهداف


اهداف و ديدگاه هاي دكتر منادی:  


كشوري در حال توسعه هستيم و هدفمندي تنها اميد اين موتور محركه عظيم است و ما نيز با مد نظر قرار دادن اين مهم اهداف خود را با توجه به اوليت ها طبقه بندي مي كنيم .
همانطور كه مي دانيد زير ساخت ها در توسعه از اهميت بسزايي برخوردار هستند اما در كنار توجه به زير ساخت ها نمي توان از حداقل نيازهاي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي مردم غافل بود. چراكه پرداختن به زيرساخت ها موج اعتراضات مردم را در پي خواهد داشت و پرداختن به نيازهاي روزمره كشور را با بحران هاي عميق روبه اتفاق در آينده مواجه خواهد ساخت . نمود اين دو استراتژي در بودجه خود را با رديف هزينه هاي و در اجرا در دولت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني و آقاي احمدي نژاد نشان مي دهد .
با مد نظر قراردادن هر دو عنصر به نظر چنين مي رسد كه با رسم يك شماي كلي اهداف خود را در قالب نهادهاي بنيادين جامعه مطرح كنيم كه عبارتند از :


1. اقتصاد
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ودر يكي از عناوين در مورد اقتصاد چنين آمده است : اقتصاد وسيله است نه هدف . وسيله اي در خدمت رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل و نه منند ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز و تكاثر و سودجويي . همچنين بيان شده است كه از وسيله جز كارايي بهتر انتظار نمي توان داشت .


2. فرهنگ
همان طور که می دانیم هر جامعه ای از یک سری ویژگی های فرهنگی تبعیت می کند که تمامی حالات رفتارو حتی الگوهای رفتاری در تمامی حوزه ها را تحت سیطره ی خود دارد و به نوعی به عنوان راهبر و هدایت گر تمامی فعالیت های اجتماعی در تمامی عرصه ها می باشد.
فرهنگ به عنوان بستر و زیر ساخت فعالیت های اجتماعی انسان در تمامی حوزه ها از چنان اهمیت خاصی برخوردار است که تصور جامعه بدون آن ممکن به نظر نمی رسد .


هر حرکت جدید فرهنگی ، فعالیت اقتصادی و تصمیم سازی سیاسی اگر منطبق بر الگوهای فرهنگی تثبیت شده در جامعه نباشد؛محکوم به شکست خواهد بود. مگر اینکه قبل ازهر اقدامی دست به فرهنگ سازی گسترده ای زد و الگوی ذهنی افراد در برخورد با هر تغییر و تحولی را از نو تعریف نمود که، همان طور که می دانیم کاری سخت،زمان برونیازمند یک سری پیش فرض های تحول گرایانه در نزد مردم از یک سو و گردانندگان جامعه از سوی دیگر می باشد.


تغییر و تحول یک پای جدا نشدنی عالم میباشد وحرکت لازمه ی آن. زمانیکه به تاریخ مراجعه می کنیم در می یابیم جوامعی که در آنها حرکت تکاپو وسعی وتلاش در عرصه های بازرگانی جهانگردی کشاورزی و در نهایت صنعت به معنای واقعی کلمه وجود داشته و مردم آن جوامع نیز به این فعالیتها علاقمند بوده اند از تمدن، سلامتی، رفاه و آسایش بهتری برخوردار بوده وهستند. جمله ی معروفی در این مورد است که می گوید هر چیزی دچار تغییر می گردد بجز تغییر . با این حساب هرکس و یا هر جامعه ای در مقابل تغییر دست به مقاومت بزند به سختی آسیب می بیند و دچار تاخیر میگردد. اینجاست که بحث هایی نظیر مصون سازی فرهنگی در مقابل تهاجم های فرهنگی، تعامل فرهنگی، تداخل فرهنگی، تقابل فرهنگی ویا یکدست سازی فرهنگی و فرهنگ سازی از سطوح قومیتها گرفته تا سطوح ملتها از نقطه نظر آرایش جمعیتی فرهنگی و یا از سطح روستا گرفته تا سطح نظام فرهنگی بین المللی از نظر جغرافیای فرهنگی به میان می آید.


جوامع در موقعیتی که از یک فرهنگ غنی برخوردار نبوده و اصولا فاقد پیشینه ی مستحکم فرهنگی (با اذعان به اینکه تاریخ نیز قسمتی از فرهنگ میباشد.) گردیده و پایبند یکسری اصول ارزشی که میراث گذشتگان است نباشند ؛ اصولاً به تهاجم فرهنگی بهایی نمی دهند و آنرا بسیار راحت می پذیرند چرا که اصولاً پیشینه ای ندارند که برای دفاع از آن به تکاپو بیافتند مانند یهودیان مستقر در رژیم صهیونیستی. (البته این مسئله قابل بحث میباشد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.) چنین جامعه ای حتی از بحران هویت نیز چندان نگران نیست . البته با کمک امپریالیسم جهانی دست به یک سری هویت سازی های کلیشه ای و سطحی زده است که واقعا مضحک به نظر می رسد.


3. سياست
پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار جمهورى‏اسلامى در ايران مسايل مهمى را فراروى تصميم‏گيرندگان، محققان و دانش‏پژوهان قرار داده‏است كه غالبا در چارچوب استقرار حكومت،دولت و نظام سياسى اسلام شكل گرفته است. موضوعاتى از قبيل جايگاه مردم درحكومت، مشاركت‏سياسى، موضع حكومت‏اسلامى نسبت‏به شكل‏گيرى احزاب سياسى ونقش آنها در حكومت، ماهيت نظام ولايى وتعامل آن با مردم سالارى، كثرت‏گرايى سياسى‏در حكومت اسلامى و توسعه سياسى و رابطه ياتعامل آن با ولايت فقيه برخى از مسايلى است‏كه پس از تغيير نظام سياسى در ايران و تاسيس‏جمهورى اسلامى مورد توجه محافل علمى وسياسى داخل و خارج كشور قرار گرفته است.
منظور از ساختار نظام سياسى اسلام، ماهيت‏و اجزا و چگونگى تعامل عناصر مختلف نظام‏سياسى اسلام با يكديگر است. بر اين اساس،ساختار نظام سياسى از سه عنصر مرتبط به هم‏تشكيل مى‏شود.


الف: قانون
نظام سياسى اسلام، نظامى مبتنى بر قانون‏است. در اين نظام،" اراده فرد" فرمان نمى‏دهد،بلكه"قانون" فرمانرواى اصلى جامعه است. همه‏آحاد جامعه در اين نظام حتى رهبر تحت فرمان‏قانون‏اند. در حاكميت قانون هيچ استثنايى وجودندارد. برخلاف حكومتهاى استبدادى كه قانون‏فقط براى عامه مردم است و سران و نخبگان‏حكومت از سيطره قانون بيرونند و بر خلاف‏نظامهاى آريستو كراسى كه اشراف از شمول‏قوانين معاف‏اند، در اين نوع نظام سياسى هيچ‏فردى با هر مقام و مسئوليتى از شمول قانون معاف‏نيست. اما نكته مهم در اين است كه قانون حاكم درنظام اسلامى قانون الهى است، خواه در شريعت‏به‏صراحت از آن ياد شده باشد و يا اين كه شريعت‏شناسان با استفاده از قواعدى خاص قوانينى را ازاصول اصلى شريعت استخراج كرده باشند و خواه‏قوانينى باشد كه با استفاده از حكم عقل سليم كه ازنظر اسلام حجت است‏به دست آمده باشد.


ب: حاكم و رهبر
هر چند حكومت اسلامى حكومت قانون‏است، اما قانون بدون حاكم و رهبر و مدير قابل‏اجرا نيست. حتى در آرمانى‏ترين شرايط كه همه‏انسانها از فرهنگ عالى انسانى برخوردار باشند وخود را موظف به پيروى از قانون كنند باز هم‏بدون حاكم و مجريان قانون حاكميت همه جانبه‏قانون ممكن نيست، زيرا حتى بر مبناى‏خوش‏بينانه‏ترين نظر نسبت‏به انسان نمى‏توان‏انسانها را از حوزه خود خواهى و سودجويى بطورمطلق جدا كرد و همين دو خصيصه جهت منع‏تحقق حكومت قانون كافى است. لذا، در ساختارنظامى سياسى اسلام، رهبرى و حكومت‏پيش‏بينى شده است. اين موضوع مهم هم درسيره حكومتى پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» و حضرت‏على‏«عليه السلام‏» و هم در آيات قرآن و روايات ‏تصريح شده است. پيامبر اسلام، پس از ورود به‏مدينه برحسب نيازجامعه آن روز به تشكيل حكومت اسلامى درمدينة‏النبى، اقدام نمودند و اولين نظام سياسى اسلام بوسيله‏آن حضرت و يارانش شكل يافت.


ج: مردم
در نظام سياسى اسلام ، مردم چنان مقام‏والايى دارند كه اساسا بدون آنان حكومت، تحقق نمى‏پذيرد و قانون الهى حاكم نمى‏شود. بدون‏شك، پيامبر گرامى اسلام‏«صلى الله عليه وآله‏» اگر سيزده‏سال در مكه تبليغ دين اسلام مى‏كرد و تشكيل حكومت نمى‏داد به اين دليل بود كه جامعه‏اى كه‏پذيراى حكومت اسلامى باشد و بدان تن دهد،وجود نداشت و آن هنگامى كه پايه‏هاى اوليه‏چنين پذيرشى در يثرب شكل گرفت‏پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» بدون درنگ به تشكيل حكومت واستقرار قانون اقدام كرد.


4. آموزش
هر اتفاق . حركت و پروسه اي براي نهادينه شدن در جامعه ارتباط مستقیمی با آموزش و سیستم آموزشی و میزان آموزش پذیری افراد دارد .
اصولاً اکثر دانشمندان توسعه معتقد به تغییر نگرش در برخورد با مسائل هستند و نیز معتقدند که این امر جز با آموزش میسر نخواهد بود .


انسان ها در برخورد با مسائل و الگوهای رفتاری جدید اکثرا محافظه کارانه عمل می کنند حتی اگراین نوع طرز نگرش رفتار و هدف گیری به نفع آنها نباشد و این عکس العمل شاید به علت عرف حاکم بر جامعه باشد که با تعیین یک سری قالبهای رفتاری از پیش تعیین شده مانع به راه افتادن یک ایده رفتار و حرکت جدید در جامعه می گردد و یا می تواند به علت عادات اجتماعی افراد یک جامعه باشد که به آنها خو گرفته اند و یا دید تعصب گرایانه ی مردم جامعه در برخورد با مسائل جدید باشد که همیشه حق را به پیشینه ی خود داده و در مقابل هر گونه تغییر و تحولی مقاومت نشان می دهند. اما آنچه مورد توجه است اينكه براي حركت رو به جلو و رسيدن به اهداف راهي جز تحول در بنيادهاي فكري و به تبع آن رفتاري وجود ندارد و اين امر همچنان مستلزم آموزش و بالا رفتن دامنه درك جمعي افراد جامعه مي باشد .
خوش آمديد

به وب سايت رسمی دكتر عليرضا منادی سفيدان، استاد دانشگاه و نماينده سابق مردم شریف تبريز، اسكو و آذرشهر خوش آمديد. اين وب سايت توسط دفتر نمایندگی دوره ای ايشان مديريت و بروزرسانی می گردد.

 

 ما را در اینستاگرام، دنبال کنید.

 

آدرس دفتر ارتباطات مردمی (محل جدید):
تبريز - خیابان فلسطین - جنب چایکنار
(پل ملل متحد)

 

تلفن: 35262002-041
فاکس: 35262003-041

ورود به سیستم
:  
:  


ثبت نام کاربر جدید
رمز خود را فراموش کرده اید؟
Skip Navigation Links